5.jpg - 4.jpg -

O kancelarii

Adwokat Robert Krakowski

Założyciel Kancelarii adwokat Robert Krakowski jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W 2007 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2009-2012 odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie i 15 października 2012 r., po złożonym egzaminie adwokackim, uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Koszalińskiej.

Od 1 stycznia 2013 r. Adwokat Robert Krakowski prowadzi samodzielną praktykę zawodową w ramach Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Pile przy ulicy Kwiatowej 14/4.

Adwokat Robert Krakowski i cała kancelaria zapewniają kompleksową pomoc prawną Klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i samorządowym m. in. w zakresie prawa cywilnego, karnego, karno-skarbowego, prawa handlowego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa własności intelektualnej, a także sporów i postępowań sądowych.

powrót