5.jpg - 4.jpg -

Prawo handlowe

Prawo handlowe - usługi związane z prawem handlowym opierają się na zakładaniu spółek, stałej obsłudze w zakresie prawa korporacyjnego, zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych, obsłudze prawnej procesów restrukturyzacyjnych spółek, likwidacji i upadłości spółek.powrót