5.jpg - 4.jpg -

Prawo karne

Prawo karne - usługi związane ze sprawami karnymi opierają się na obronie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. W zakres usług wchodzi m.in. uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez "organy ścigania", obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz ewentualne nadzorowanie i uczestniczenie w postępowaniu wykonawczym.powrót