5.jpg - 4.jpg -

Prawo obrotu nieruchomościami

Prawo obrotu nieruchomościami - usługi związane z prawem obrotu nieruchomościami opierają się na doradztwie prawnym w zakresie prawa nieruchomości, audytach prawnych dotyczących nieruchomości, reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.powrót